مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت

فری ناز کلباسی

 کارشناسی ارشد

بنیان گذار ، مدیرعامل

و برنامه ریز آموزشی

مجموعه ملل

مهروز مسائلی

 دکترا

نایب رئیس هیأت مدیره

جانشین مدیرعامل

فاطمه شهرام نیا

 کارشناسی ارشد

مدیر واحد دبستان دختران

محمد احمدی

 کارشناسی

 مدیر واحد دبستان پسران

عضو هیأت مدیره

افسانه حکیمی

 کارشناسی

 مدیر واحد پیش دبستان

سعیده گوهری

 دانشجوی دکترا

مدیر روابط عمومی

فرزانه فتوت

 کارشناسی

مدیر آموزشی مجموعه

عضو هیأت مدیره

پریسا یگانه

 کارشناسی ارشد

مدیر واحد اداری

حسین امامی

 کارشناسی ارشد

 مدیر امور مالی مجموعه

زهرا کشاورز

 کارشناسی

سرپرست واحد حسابداری

محمدرضا خدیور

دکترا

سرپرست واحد بین الملل

علی سعادت

 کارشناسی

سرپرست آموزش از راه دور

مشاور فنی مجموعه

عضو هیأت مدیره

بهراد زمانی

کارشناسی ارشد

سرپرست بخش خدمات

مشاهده لیست تمام مطالب...