مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

امکانات و ویژگی ها

 کلاس های استاندارد (از 45 تا 60 مترمربع ) با کلیه امکانات

فضای حیاط  هر واحد 1000 مترمربع

آزمایشگاه

کتابخانه

سالن اجتماعات

سایت کامپیوتری

تکنولوژی آموزشی روز دنیا

ناهارخوری

واحد سمعی بصری ، نرم افزار ، CD ، ...

نماز خانه

بخش اداری شامل:

                         الف) امور اداری و ثبت نام

                         ب) حسابداری

                         ج) کلینیک سلامت

                         د) اتاق مخصوص جلسات (کنفرانس)