مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

پیش دبستانی (2و1)

اساس آموزش در مجموعه آموزشی ملل از مقطع پیش از دبستان(2 و 1) یعنی از سن 4الی 6 سالگی آغاز می گردد.
در این مقطع با بهره گیری از تکنولوژی  های نوین ، آموزش مهارت های زندگی ، مهارت های حسی ، زبان آموزی ، ریاضیات ، فرهنگ و علوم طبیعی ، زبان خارجه ، علوم اجتماعی و ... در بطن خانه ی کودک مونته سوری  مبتنی بر سیستم کودک محور و تفکر خلاق ، آموزش رسمی کودکان  بر اساس استاندارد های بین الملل آغاز و برای سال های آتی پایه گذاری بنیادی و اصولی می گردد.