مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اصول آموزشی

 هدف مجموعه بر سه اصل خودشناسی و خودباوری ، تفکر و اندیشه ، استنتاج و درک استوار بوده و با گذر  از مشکلات موجود در سطح مدارس کشور و با سرمایه گذاری درازمدت در حوزه ی سخت افزاری – نرم افزاری و فکر افزاری به انضمام کسب مجوزهای بین المللی می کوشد تا الگوی مناسبی از یک مدرسه در هزاره سوم را نشان داده و بهترین خدمات را به مخاطبین خود ارائه نماید.
این مجموعه با اندیشه بستر علمی – پژوهشی و فراهم سازی زمینه شکوفایی مربیان با هدف استاندارد سازی فرایند آموزشی و تدریس درهم تنیده و تفکر خلاق و همچنین ایجاد فرصت کاوشگری ، تحقیق و آزمایش با اهداف اخلاقی ، عقلانی ، اجتماعی ، عاطفی و علمی ، اقدام به برگزاری دوره تربیت مربی با حضور اساتید مجرب نموده است که امکان اشتغال متربیان، در صورت با موفقیت گذراندن این دوره در این مجموعه آموزشی فراهم می باشد.