مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اطلاعیه نظرسنجی در مورد سرویس حمل و نقل و لباس فرم دانش آموزان

طبق بخشنامه ی واصله از اداره ی محترم آموزش و پرورش مبنی بر لزوم بررسی وضعیت سرویس حمل و نقل و لباس فرم دانش آموزان ، به منظور افزایش کیفیت فرآیندهای اجرایی در سال تحصیلی آینده ، اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل ، اقدام به برگزاری نظرسنجی از موارد فوق نموده است.

لذا از اولیای گرامی تقاضا می گردد حداکثر تا پایان فروردین ماه به سایت http://aom.isfedu.ir مراجعه و با در نظر گرفتن موارد زیر ، نسبت به تکمیل نمون برگ ها اقدام نمایند.

- کد کاربری و کلمه عبور برای اولیا ، کد ملی دانش آموز می باشد که کاربران پس از ورود می توانند در قسمت تغییر کلمه عبور ، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

- اولین اقدام ، تکمیل مشخصات کاربر در قسمت ویرایش مشخصات ، خواهد بود .

- با توجه به تأثیر اطلاعات به دست آمده در این خصوص در تصمیم گیری اداره کل و ناحیه ، اطلاع رسانی بهینه در تکمیل فرم توسط اولیا ، مورد انتظار می رود .

 - تأکید می گردد زمان نظرسنجی محدود بوده و تمدید نخواهد شد.

                                                                   با تشکر

                                                           روابط عمومی ملل

مشاهده لیست تمام مطالب...