مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آزمایشگاه و سایت

 این مجموعه در هر واحد آموزشی دارای آزمایشگاه مجهز با هدف تحقیق و پژوهش –کارگروهی – فعالیت های عملی مبتنی بر تفکر خلاق می باشد و محیط مناسبی در جهت برگزاری کارگاه های علوم – نجوم و ... فراهم نموده است.
این  مجموعه آموزشی با داشتن مجوز، نماینده رسمی و قانونی بنیاد جهانی ICDL می باشد. لذا آمادگی ارائه مدارک رسمی بین المللی در زمینه مهارت های هفت گانه را دارد.
این مجموعه آموزشی با امکانات ویژه و منحصر به فرد اقدام به برگزاری دوره ای آزمون های بین المللی ICDL  می نماید و برای کاربرانی که هریک از 7 مهارت را با موفقیت پشت سر بگذارند گواهینامه بین المللی صادر خواهد نمود که این گواهینامه در کلیه کشور ها معتبر است.
این مجموعه همچنین به کودکان و نوجوانان مدرک (E-kids )اعطا می نماید.